Umetnost

O umetnosti sami, bi lahko napisali romane. Težko je umetnost strniti v nekaj stavkov.

Umetnost je skupek vsega kar umetnik ustvari, tu pa imamo v mislih različne slikarske in kiparske tehnike. Na znanje, ki je za ustvarjanje pomembno in na dela, ki smo jih uresničili, udejanili.

Umetnost je neulovljiva, ponuja pa neskončne možnosti vseh oblik drugačnosti. Izražanje z likovnimi mediji je lahko kar se da neposredno in ni zgolj tek za priznanji in nagradami.

Umetnik ustvarja svoje delo s srcem, lahko rečemo, da ga vodi srce. Dela to kar čuti.

 
 
 

Kaj vidimo?

Ali poznate Brancusievo ptico?

Ameriški cariniki so se znašli pred problem kako opredeliti umetniško delo in kaj navesti pod carinsko deklaracijo.

Po razmisleku so se odločili in napisali; " Toliko in toliko funtov brona, kamenja, lesa ".

V rubriko pa napisali; " Kovinska oprema za gospodinjstvo in bolnice ".

Toliko o abstraktni umetnosti.

Čemu in komu to služi?

Služi nam vsem, občinstvu, gledalcu, kritiku.. .

To Jajce – skulpturo, pa lahko definiramo tudi drugače. Vidimo zgoščeno, zbito, zaobljeno kamnito maso, ki jo obdaja prazen prostor.

Ne vidimo Ptice, temveč vidimo Jajce. In postavi se evolucijsko vprašanje. Kaj bilo prvo, jajce ali ptica?

To je umetnost. Umetnik si zamisli nekaj, naredi, pokaže javnosti, gledalec oprostite opazovalec pa se znajde v hudi kaši, kako si naj ta predmet predstavlja in razlaga.

 
 
 

Obrt

Umetnost je obrt samo, da je le ta na zelo visokem nivoju.

Delo rok, ki je v resnici temelj, na katerem je zrasla naša človeška vrsta ( naša civilizacija ), se je razvila med očmi in rokami.

Umetniki sledimo novim trendom, tehnologijam. Bistvo umetnikovega odziva ni v umetnikovem proizvodu, v likovni umetnini kot predmetu, ampak v ustvarjalnem procesu, v katerem nastane umetnina..

Rezultat ustvarjalnega procesa je specifično preoblikovanje stvarnosti, ki na tak način dobi novo bivanje.